17 dicembre 2016

ATTENTI ALLA CAVA!

     Ringrazio Ezio Spataro che è riuscito a trovare le parole finora mancate a tutti:

Cave cavem *
Si mancianu la muntagna
comu si spizzuliassiru pani
e a manu a manu
si futtinu puru lu muddicuni
pinzannu a li dinari
c'assummanu nta lu casciuni
e quannu la crusta cedi
e nun c’è cchiù pani di cavari
ncapu li cristiani 
fannu cadiri petri 
comu li stiddi di natali.
E  l’attività cummirciali ?
Chiddi ponnu chiuiri
nfinu a quannu c'è pirciali
anzi, capaci ca a Natali
cocchi stidda
putissi ancora sciddicari !
Ficiru comu lu surci a la nuci 
si pigghiaru lu tempu di pirciari
e stu paisi comu s’arridduci
ora nuddu lu sapi spiari,
a la trasuta di mmernu
si sapi però
ca lu pani sta finennu

Spizzuliaru a ringu a ringu
facennu sordi comu a bingu
e lu pani a sta genti
ora cu cci lu duna ?
Ora ca cci manca la terra
e nun ci serbinu li zzapuna.
Sutta l'arbulu di Natali
nenti sciampagna e nenti panittuni
pi genti scampata a lu spitali
sa cchi cci parsi
ddu pezzu di custuni
na sganga di cubaita
o un pezzu di turruni ?
Ezio Spataro  
da http://percorsipoeticiabrannu.blogspot.it/2016/12/cave-cavem.html


Ezio, con un gioco di parole ed una evidente licenza poetica che non tiene conto della grammatica latina, ha trasformato l'antico motto latino CAVE CANEM (Attenti al cane) in CAVE CAVEM per indicare il pericolo che ancora costituisce la Cava che sta facendo franare una montagna compresa tra il territorio di Marineo e quello di Misilmeri.  fv

Nessun commento:

Posta un commento